Kontakt

Umów się na wizytę

Komu pomagam

PSYCHOLOG

Aleksandra Bielawska-Mostowa

Jestem z wykształcenia psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji w ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem absolwentką Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyłam 5-letni Kurs Psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Posiadam również kwalifikacje pedagogiczne. Pracuje w nurcie integracyjnym: systemowo-eriksonowskim wykorzystując elementy podejścia psychodynamicznego oraz poznawczo-behawioralnego.

 

Swój warsztat wzbogacałam poprzez pozyskiwanie doświadczeń zawodowych z zakresu psychoterapii w licznych Poradniach Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, w Domach Samopomocy oraz Dziennym Ośrodku Psychiatrycznym i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. 

 

Swoje umiejętności praktykowałam w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w Domach Samotnej Matki, Domach dziecka, Szkołach Podstawowych, Sądzie, Uczelniach wyższych.

 

Prowadziłam i prowadzę nadal szkolenia z podnoszenia kompetencji społecznych, komunikacji w zespole, wypalenia zawodowego, treningu  asertywności, radzenia sobie ze stresem.

 

Prowadzę również szkolenia psychoedukacyjne i profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli.

 

Obecnie na co dzień prowadzę prywatną praktykę w ramach swojego Gabinetu Psychologicznego, gdzie odbywają się konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, terapia rodzin, pomoc okołoporodowa, poradnictwo dla rodziców, którzy miewają problemy wychowawcze. Zajmuje się również prowadzeniem warsztatów i szkoleń.


Czujesz, że przeszłość ma negatywny wpływ na Twoje życie?

Napotykasz problemy, z którymi nie możesz sobie poradzić?

Doświadczasz lęku, smutku, złości i niepewności?

Masz trudności w bliskich związkach?

Zapraszam na konsultacje

Oferta

 

Konsultacja psychologiczna - Jest to pierwsze spotkanie z psychologiem/psychoterapeutą. To podstawowa forma wsparcia psychologicznego. Celem konsultacji psychologicznej jest opowiedzenie o tym, co spowodowało, że się spotykamy, omówienie problemu i ustalenie formy pomocy, która będzie najkorzystniejsza. Konsultacja może mieć także charakter psychoedukacyjny i wtedy ma na celu dostarczenie pacjentowi wiedzy z istotnego dla niego obszaru. Jeśli rozważasz terapię, to jest to czas na sprawdzenie czy jesteśmy w stanie wspólnie stworzyć dobre przymierze terapeutyczne. 

 

Psychoterapia indywidualna - Jest to dłuższa forma współpracy, polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą zazwyczaj raz w tygodniu ze stałą częstotliwością. Zawieramy kontrakt, ustalamy cele terapeutyczne. Celem indywidualnej terapii jest zmiana w zakresie zachowań, powtarzanych schematów myślenia, zredukowanie objawów czy poprawa jakości życia. Długość trwania terapii jest indywidualna dla każdego pacjenta. Każda sesja trwa 50 minut.

 

Terapia dla par - Jest to forma psychoterapii skierowana do par doświadczających problemów w związku. Pracuje z parami zgłaszającymi się m. in. z: trudnościami w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysu; problemami w komunikacji; doświadczających konfliktów, chcących lepiej zrozumieć swoje funkcjonowanie w związku. Celem pracy jest poprawa komunikacji i wzajemnego zrozumienia w ważnych dla związku obszarach.

 

Terapia rodzin - W tej formie terapii udział bierze cała rodzina. Rodzina jako system  w którym członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i na siebie oddziałują. Terapia rodzinna odbywa się zazwyczaj co dwa tygodnie o stałej porze. 

 

Poradnictwo dla rodziców – Są to spotkania konsultacyjne z rodzicami dziecka sprawiającego szeroko rozumiane trudności wychowawcze. Celem poradnictwa wychowawczego jest wskazanie rodzicom takich sposobów reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by byli oni w stanie wspierać dziecko w jego rozwoju i pomóc mu zachowywać się w adekwatny do sytuacji i akceptowalny społecznie sposób.

 

Pomoc okołoporodowa - Obejmuje wsparcie w okresie ciąży i po porodzie. Specjalistyczna pomoc psychologiczna może okazać się potrzebna w okresie ciąży, kiedy pomimo prawidłowego przebiegu, rodzicom towarzyszy nieustający niepokój o nienarodzone dziecko bądź trudno im odnaleźć się w nowych rolach. Pomagam kobietom, którym wyobrażenia na temat porodu powodują silny lęk.

Pomagam w sytuacji kiedy u przyszłej mamy pojawiają się nagłe trudne do opanowania zmiany nastroju w okresie poporodowym.

 

Warsztaty i szkolenia - Oferuję szkolenia i warsztaty rozwojowe podnoszące umiejętności społeczne z zakresu komunikacji interpersonalnej; asertywności; negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych; radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, radzenia sobie ze stresem; zarządzanie sobą w czasie. 

Aleskandra Bielawska-Mostowa

Psycholog Psychoterapeuta

"I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś."

Milton H. Erickson

KONTAKT

KOMU POMAGAM

O MNIE

psycholog psychoterapeuta

 

Aleksandra Bielawska-Mostowa

OFERTA

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Gabinet Psychoterapeutyczny

 

Adres:

ul. Wojska Polskiego 2

98-300 Wieluń

Mapa dojazdu

 

Umawianie wizyt odbywa się za pośrednictwem kontaktu telefonicznego.

 

Tel. 723-448-915

Email: bielawska-aleksandra@wp.pl

Prowadzę psychoterapie, która jest metodą leczenia polegającą na rozmowie. Oferowana przeze mnie pomoc psychologiczna przeznaczona jest dla osób, które cierpią z powodu takich zaburzeń jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, nie radzenie sobie z emocjami.

 

Pomagam osobom w przejściu przez kryzysy życiowe na płaszczyźnie zawodowej czy osobistej, konflikty z partnerem/współmałżonkiem.

 

Pracuję z ludźmi mającymi trudność w radzeniu sobie ze stresem, nieśmiałością, cierpiącymi z powodu niskiego poczucia własnej wartości/braku wiary w siebie.

 

Prowadzę wsparcie psychologiczne dla osób po przeżytych traumach, próbach samobójczych.

 

Udzielam porad rodzicom, którzy miewają trudności wychowawcze dzieci i młodzieży.

 

Zajmuje się również pomocą kobietom odczuwającym lęk przed porodem, rodzicielstwem, mają problemy z ciążą ale także pomagam kobietom po porodzie, cierpiącym z powodu depresji poporodowej, wahań nastroju.

 

Prowadzę terapię dla par i rodzin.

 

W pracy kieruję się standardami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Swoją pracę poddaję superwizji.