Kontakt

Umów się na wizytę

O mnie

PSYCHOLOG

Komu pomagam

Oferowana przeze mnie pomoc psychologiczna przeznaczona jest dla osób, które cierpią z powodu takich zaburzeń jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, nie radzenie sobie z emocjami.

 

Pomagam osobom w przejściu przez kryzysy życiowe na płaszczyźnie zawodowej czy osobistej, konflikty z partnerem/współmałżonkiem.

 

Pracuję z ludźmi mającymi trudność w radzeniu sobie ze stresem, nieśmiałością, cierpiącymi z powodu niskiego poczucia własnej wartości/braku wiary w siebie.

 

Prowadzę wsparcie psychologiczne dla osób po przeżytych traumach, próbach samobójczych.

 

Udzielam porad rodzicom, którzy miewają trudności wychowawcze dzieci i młodzieży.

 

Zajmuje się również pomocą kobietom odczuwającym lęk przed porodem, rodzicielstwem, mają problemy z ciążą ale także pomagam kobietom po porodzie, cierpiącym z powodu depresji poporodowej, wahań nastroju.

 

Prowadzę również terapię dla par.

 

W pracy kieruję się standardami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa.


Czujesz, że przeszłość ma negatywny wpływ na Twoje życie

Napotykasz problemy, z którymi nie możesz sobie poradzić

Doświadczasz lęku, smutku, złości i niepewności

Masz trudności w bliskich związkach

Zapraszam na konsultacje

PSYCHOLOG

Oferta

 

Konsultacja psychologiczna - Jest to pierwsze spotkanie z psychologiem/psychoterapeutą. Liczba konsultacji zależy od problemu z jakim zgłasza się pacjent (maksymalnie 3 spotkania). Celem konsultacji psychologicznej jest omówienie problemu i ustalenie formy pomocy, która będzie najkorzystniejsza dla pacjenta. Konsultacja może mieć także charakter psychoedukacyjny i wtedy ma na celu dostarczenie pacjentowi wiedzy z istotnego dla niego obszaru.

 

Psychoterapia indywidualna - Polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą zazwyczaj raz w tygodniu ze stałą częstotliwością. Celem indywidualnej terapii jest zmiana w zakresie zachowań, powtarzanych schematów myślenia, zredukowanie objawów czy poprawa jakości życia. Długość trwania terapii jest indywidualna dla każdego pacjenta. Każda sesja trwa 50 minut.

 

Terapia dla par - Jest to forma psychoterapii skierowana do par doświadczających problemów w związku. Terapeuta pracuje z parami zgłaszającymi się m. in. z: trudnościami w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysu; problemami w komunikacji; doświadczających konfliktów, chcących lepiej zrozumieć swoje funkcjonowanie w związku. Celem pracy jest poprawa komunikacji i wzajemnego zrozumienia w ważnych dla związku obszarach.

 

Pomoc okołoporodowa - Obejmuje wsparcie w okresie ciąży i po porodzie.

Specjalistyczna pomoc psychologiczna może okazać się potrzebna w okresie ciąży, kiedy pomimo prawidłowego przebiegu, rodzicom towarzyszy nieustający niepokój o nienarodzone dziecko bądź trudno im odnaleźć się w nowych rolach. Pomagam kobietom, którym wyobrażenia na temat porodu powodują silny lęk.

Pomoc specjalisty jest również niezbędna kiedy u przyszłej mamy pojawiają się nagłe trudne do opanowania zmiany nastroju w okresie poporodowym bądź objawy spełniające kryteria depresji poporodowej.

Pomagam rodzicom w realizacji nowych zadań związanych z macierzyństwem, ojcostwem, w rozumieniu potrzeb swojego nowo narodzonego dziecka.

 

Poradnictwo dla rodziców – Są to spotkania konsultacyjne z rodzicami dziecka sprawiającego szeroko rozumiane trudności wychowawcze. Celem poradnictwa wychowawczego jest wskazanie rodzicom takich sposobów reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by byli oni w stanie wspierać dziecko w jego rozwoju i pomóc mu zachowywać się w adekwatny do sytuacji i akceptowalny społecznie sposób.

 

Warsztaty i szkolenia - To elastyczne formy nauki określonych kompetencji społecznych takich jak: asertywność; komunikacja interpersonalna; negocjacja i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych; radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych, radzenie sobie ze stresem; inteligencja emocjonalna; zarządzanie sobą w czasie. Prowadzę również warsztaty z wypalenia zawodowego.

Aleskandra Bielawska-Mostowa

Psycholog Psychoterapeuta

"I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś."

Milton H. Erickson

KONTAKT

KOMU POMAGAM

O MNIE

psycholog psychoterapeuta

 

Aleksandra Bielawska-Mostowa

OFERTA

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Gabinet Psychoterapeutyczny

 

Adres:

ul. Wojska Polskiego 2

98-300 Wieluń

Mapa dojazdu

 

Umawianie wizyt odbywa się za pośrednictwem kontaktu telefonicznego - nie odpowiadam na SMS.

 

Tel. 723-448-915

Email: bielawska-aleksandra@wp.pl

Nazywam się Aleksandra Bielawska-Mostowa. Jestem z wykształcenia psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji w ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Posiadam również kwalifikacje pedagogiczne.

 

Doświadczenie w pracy zdobywałam w Poradniach Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, w Domach Samopomocy oraz Dziennym Ośrodku Psychiatrycznym i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. 

 

Swoje umiejętności praktykowałam w Domu Samotnej Matki, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz jako Kurator Społeczny.  Prowadzę liczne szkolenia z podnoszenia Kompetencji Społecznych, Komunikacji w Zespole, Wypalenia Zawodowego, Treningu  Asertywności, Radzenia Sobie ze Stresem. Prowadzę również szkolenia psychoedukacyjne i profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli.

 

Na co dzień prowadzę prywatną praktykę w ramach swojego Gabinetu Psychologicznego, gdzie odbywają się konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, pomoc okołoporodowa, poradnictwo dla rodziców, którzy miewają problemy wychowawcze. Zajmuje się również prowadzeniem warsztatów i szkoleń.