Kontakt

Umów się na wizytę

O mnie

PSYCHOLOG

Komu pomagam

Oferowana przeze mnie pomoc psychologiczna przeznaczona jest dla osób, które cierpią z powodu takich zaburzeń jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, nie radzenie sobie z emocjami.

 

Pomagam osobom w przejściu przez kryzysy życiowe na płaszczyźnie zawodowej czy osobistej, konflikty z partnerem/współmałżonkiem.

 

Pracuję z ludźmi mającymi trudność w radzeniu sobie ze stresem, nieśmiałością, cierpiącymi z powodu niskiego poczucia własnej wartości/braku wiary w siebie.

 

Prowadzę wsparcie psychologiczne dla osób po przeżytych traumach, próbach samobójczych.

 

Udzielam porad rodzicom, którzy miewają trudności wychowawcze dzieci i młodzieży.

 

Zajmuje się również pomocą kobietom odczuwającym lęk przed porodem, rodzicielstwem, mają problemy z ciążą ale także pomagam kobietom po porodzie, cierpiącym z powodu depresji poporodowej, wahań nastroju.

 

Prowadzę również terapię dla par.

 

W pracy kieruję się standardami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa.


Czujesz, że przeszłość ma negatywny wpływ na Twoje życie

Napotykasz problemy, z którymi nie możesz sobie poradzić

Doświadczasz lęku, smutku, złości i niepewności

Masz trudności w bliskich związkach

Zapraszam na konsultacje

PSYCHOLOG

Oferta

 

Konsultacja psychologiczna - Jest to pierwsze spotkanie z psychologiem/psychoterapeutą. Liczba konsultacji zależy od problemu z jakim zgłasza się pacjent (maksymalnie 3 spotkania). Celem konsultacji psychologicznej jest omówienie problemu i ustalenie formy pomocy, która będzie najkorzystniejsza dla pacjenta. Konsultacja może mieć także charakter psychoedukacyjny i wtedy ma na celu dostarczenie pacjentowi wiedzy z istotnego dla niego obszaru.

 

Psychoterapia indywidualna - Polega na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą zazwyczaj raz w tygodniu ze stałą częstotliwością. Celem indywidualnej terapii jest zmiana w zakresie zachowań, powtarzanych schematów myślenia, zredukowanie objawów czy poprawa jakości życia. Długość trwania terapii jest indywidualna dla każdego pacjenta. Każda sesja trwa 50 minut.

 

Terapia dla par - Jest to forma psychoterapii skierowana do par doświadczających problemów w związku. Terapeuta pracuje z parami zgłaszającymi się m. in. z: trudnościami w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysu; problemami w komunikacji; doświadczających konfliktów, chcących lepiej zrozumieć swoje funkcjonowanie w związku. Celem pracy jest poprawa komunikacji i wzajemnego zrozumienia w ważnych dla związku obszarach.

 

Pomoc okołoporodowa - Obejmuje wsparcie w okresie ciąży i po porodzie.

Specjalistyczna pomoc psychologiczna może okazać się potrzebna w okresie ciąży, kiedy pomimo prawidłowego przebiegu, rodzicom towarzyszy nieustający niepokój o nienarodzone dziecko bądź trudno im odnaleźć się w nowych rolach. Pomagam kobietom, którym wyobrażenia na temat porodu powodują silny lęk.

Pomoc specjalisty jest również niezbędna kiedy u przyszłej mamy pojawiają się nagłe trudne do opanowania zmiany nastroju w okresie poporodowym bądź objawy spełniające kryteria depresji poporodowej.

Pomagam rodzicom w realizacji nowych zadań związanych z macierzyństwem, ojcostwem, w rozumieniu potrzeb swojego nowo narodzonego dziecka.

 

Poradnictwo dla rodziców – Są to spotkania konsultacyjne z rodzicami dziecka sprawiającego szeroko rozumiane trudności wychowawcze. Celem poradnictwa wychowawczego jest wskazanie rodzicom takich sposobów reagowania i komunikowania się z dzieckiem, by byli oni w stanie wspierać dziecko w jego rozwoju i pomóc mu zachowywać się w adekwatny do sytuacji i akceptowalny społecznie sposób.

 

Warsztaty i szkolenia - To elastyczne formy nauki określonych kompetencji społecznych takich jak: asertywność; komunikacja interpersonalna; negocjacja i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych; radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych, radzenie sobie ze stresem; inteligencja emocjonalna; zarządzanie sobą w czasie. Prowadzę również warsztaty z wypalenia zawodowego.

Aleskandra Bielawska-Mostowa

Psycholog Psychoterapeuta

"I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś."

Milton H. Erickson

Gabinet nieczynny do odwołania

KONTAKT

KOMU POMAGAM

O MNIE

psycholog psychoterapeuta

 

Aleksandra Bielawska-Mostowa

OFERTA

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Gabinet Psychoterapeutyczny

 

Adres:

ul. Wojska Polskiego 2

98-300 Wieluń

Mapa dojazdu

 

Umawianie wizyt odbywa się za pośrednictwem kontaktu telefonicznego - nie odpowiadam na SMS.

 

Tel. 723-448-915

Email: bielawska-aleksandra@wp.pl

Nazywam się Aleksandra Bielawska-Mostowa. Jestem z wykształcenia psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji w ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Posiadam również kwalifikacje pedagogiczne.

 

Doświadczenie w pracy zdobywałam w Poradniach Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, w Domach Samopomocy oraz Dziennym Ośrodku Psychiatrycznym i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. 

 

Swoje umiejętności praktykowałam w Domu Samotnej Matki, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz jako Kurator Społeczny.  Prowadzę liczne szkolenia z podnoszenia Kompetencji Społecznych, Komunikacji w Zespole, Wypalenia Zawodowego, Treningu  Asertywności, Radzenia Sobie ze Stresem. Prowadzę również szkolenia psychoedukacyjne i profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli.

 

Na co dzień prowadzę prywatną praktykę w ramach swojego Gabinetu Psychologicznego, gdzie odbywają się konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, pomoc okołoporodowa, poradnictwo dla rodziców, którzy miewają problemy wychowawcze. Zajmuje się również prowadzeniem warsztatów i szkoleń.